Dopravní nehoda

Dopravní nehoda má vždy svého viníka, který je zodpovědný za veškerou škodu způsobenou při dopravní nehodě. Základem všeho je určit viníka dopravní nehody. Ten je většinou jasný z protokolu na základě šetření Policie ČR. V některých případech odpovídá dopravní nehoda trestnému činu, v takových případech je viník trestně stíhán a šetření provádí orgány činné v trestním řízení.

Upozornění !!! Od 1.1.2014 je v platnosti nový občanský zákoník, který už neřídí bodovým hodnocením. Týká se to zejména škody na zdraví, věcné škody a škody na životě.

Všechny nároky budou posuzované občanským nebo trestněprávním jednáním.