Odškodnění dle NOZ (Nový občanský zákoník)

Od 1.1. 2014 s účinností nového občanského zákoníku už nejsou závazné tabulky, podle kterých se určovala výše odškodnění bolesti, trvalých následků či výše odškodnění za úmrtí. Výše částky bude nově záviset na dohodě. Současná právní úprava otevírá poškozeným či pozůstalým nové možnosti k uplatnění jejich nároků a jejich postavení posiluje, žádné maximální limity odškodnění nezavádí, a tudíž se v případě výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění bude posuzovat u každého individuálně.

Zohledňuje se například to, zda o ruku při nehodě přišel klavírní virtuos nebo zda pozůstalá manželka, nárokující si náhradu, v době nehody s manželem skutečně žila.

V současné době vždy doporučujeme nechat zpracovat znalecký posudek, u kterého proti lékařskému může dojít k nárůstu hodnoty odškodnění i několikanásobně.

Na finanční odškodnění po dopravní nehodě měly dosud nárok pouze poškození, rodiny nebo osoby velmi blízké zesnulým účastníkům. Od 1.1.2014 se tento systém rozšíří i na osoby, které v nehodě přímo nefigurují. Pokrývat by měla očité svědky, kteří na místě střetu uvidí těžce zraněné nebo dokonce usmrceného řidiče či spolujezdce. K psychické újmě tak může přijít náhodný stopař apod. Samozřejmě, že finanční odškodnění nevyřeší problém, který je pouze v naší hlavě, dosud však stát tuto možnost ani nezvažoval.

Jak získat maximální odškodnění za škody způsobené při dopravní nehodě?

Především je nutné vždy celý proces odškodnění alespoň konzultovat s odborníkem. SUBVENTIO o.s.,spolek  spolupracuje s renomovanými advokáty, lékaři a znalci, kteří jsou špičkami ve svých oborech a pomůžou vám získat to nejvyšší odškodnění. 

Závěrem

Za významné považujeme zejména zrušení ustanovení upravujících jednorázová odškodnění pozůstalým, jakož i vyhlášky o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nebudou tedy existovat podobné tabulky jako při posuzování zranění před výplatou pojistného, nikdo si tedy nemůže být předem jist, na kolik jej stát „odmění“.

U poškozených nebo pozůstalých do roku 2014 se bude odškodné vypočítávat dle starého občanského zákoníku.