Odškodnění – bezplatné poradenství

Našim posláním je poskytnout poškozeným při dopravní nehodě a pracovním úrazů, plnohodnotné poradenství, případně právní zastoupení pro získání maximálního odškodnění, na které mají podle zákona nárok. Proto jsme se rozhodli pomoci těm, kteří to potřebují a neumí si pomoci sami.

Naši klienti

 • Naši klienti jsou řidiči, spolujezdci, cestující, cyklisti, chodci, nestranní účastníci dopravní nehody se psychickou újmy na zdraví – (v některých případech i viník dopravní nehody)
 • Pomáháme pozůstalým, kteří přišli o své blízké při dopravní nehodě
 • Pomáháme i v případech starších než 4 roky (dle posledního data ustáleného zdravotního stavu)
 • Pomáháme i v případech, kdy pachatel ujel z místa činu, případně je pachatel neznámy

Naše služby

 • Konzultace a poradenství v odškodnění
 • Právní poradenství, psychologické poradenství
 • Znalecké posudky a lékařské posudky
 • Postupy, analýzy nároků, posouzení již uplatněných nároků na odškodnění
 • Pomoc se získáním odškodného
 • Efektivní uplatnění nároků u pojišťovatele
 • V případě potřeby zajištění právního zastoupení

Naše výhody

 • Bezplatné poradenství
 • Odbornost
 • Kvalita
 • Spokojenost našich klientů