Úrazové pojištění sedadel ve vozidle – i viník dopravní nehody

V rámci vybraných variant pojistného produktu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, z povinného ručení (dále jen „POV“), poskytují v ČR některé pojišťovny zdarma navíc také ještě úrazové pojištění osoby řidiče-viníka, případně dalších osob ve vozidle.

Z tohoto bezplatného úrazového pojištění je možné v souvislosti s dopravní nehodou žádat pojišťovnu o poskytnutí pojistného plnění v případě trvalých následků úrazu řidiče-viníka nebo v případě jeho smrti (výjimečně se úrazové pojištění může automaticky týkat trvalých následků či smrti také dalších osob přepravovaných ve vozidle).

Promlčecí lhůta je stejná jako u POV, tj. 3 + 1, tedy čtyři roky od vzniku pojistné události. 

Základní nároky, které se odškodňují z úrazového pojištění sedadel ve vozidle – i viník dopravní nehody

a) Odškodnění trvalých následků úrazu

trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Lze hodnotit až po ustálení zdravotního stavu, zpravidla po jednom roce od dopravní nehody (v případě anatom. ztráty orgánu nebo končetiny lze hodnotit i dříve).

Konkrétní výše odškodnění za trvalé následky se určuje v závislosti na závažnosti trvalých následků dle speciálních oceňovacích tabulek příslušné pojišťovny v souladu s jejími pojistnými podmínkami (zpravidla jde o určité % z pojistné částky)

b) Odškodnění pro případ smrti úrazem při DN

V případě smrti je vyplacena celá pojistná částka jedné oprávněné osobě, případně se poměrně dělí stejným dílem mezi více oprávněných osob.