O nás

SUBVENTIO o.s. spolek je organizace, která poskytuje bezplatné právní poradenství a komplexní zajištění úplného odškodnění v těchto oblastech:

  • osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách a pracovních a jiných úrazech.
  • obětem trestné činnosti.

SUBVENTIO ve volném překladu z latiny znamená “přicházíme vám na pomoc” a bylo založené 29. června 2013.

 

I přes relativně krátkou dobu, po kterou naše organizace své služby poskytuje, jsme již pomohli při řešení složitých životních situací mnoha klientům. K 30.4. 2017 ve spolupráci s partnerskou firmou a advokátní kanceláří aktivně zastupujeme a vyřešili jsme nebo řešíme odškodnění poškození zdraví více než 400 klientů. Více než 250 našich klientů díky naší aktivní pomoci již získalo odškodnění ve výši více než 45.000.000,- Kč, přičemž zdaleka nejde o konečnou částku a celý proces odškodnění pokračuje. Každoročně více než 1.000 poškozeným při vyřizování jejich škod na zdraví pomůžeme odbornými radami, na základě kterých jsou schopni proces odškodnění zahájit, případně i dokončit sami.

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky nám byla dne 3.10. 2016 udělena "Akreditace pro poskytování právních informací podle zákona o obětech trestných činů"

Naším cílem je úplné a efektivní  uplatnění Vašich zákonných práv a nároků.