Pracovní úraz

Pracovní úraz je vždy nepříjemným zásahem do života každého poškozeného, neboť je zásahem do jeho zdraví. Celý proces řešení pracovního úrazu, ať už se jedná o vztahy se zaměstnavatelem, lékaři a pojišťovnou, je upraven množstvím zákonných a podzákonných předpisů a je obtížné, aby se poškozený vyznal ve svých právech. 

Proto se snažíme pomoci Vám a provést Vás celým procesem řešení pracovního úrazu. 
Poraďte se s námi včas, nejlépe hned po vzniku vašeho úrazu, můžete tak předejít řadě budoucích problémů.