Odškodnění – bezplatné poradenství


Našim posláním je poskytnout poškozeným při pracovním úrazu, plnohodnotné poradenství pro získání maximálního odškodnění, na které mají podle zákona nárok. Mnozí z poškozených bohužel nevědí jak dál a tak dochází někdy k fatálním chybám, které už nejde vrátit zpět. Proto jsme se rozhodli pomoci těm, kteří nás potřebují.

Naše služby:


a)      Konzultace a poradenství v odškodnění

b)      Právní poradenství

c)      Znalecké posudky a lékařské posudky

d)      Postupy, analýzy nároků, posouzení již uplatněných nároků na odškodnění

e)      Pomoc se získáním odškodného

f)       Efektivní uplatnění nároků u zaměstnavatele a pojišťovny

g)      V případě potřeby zajištění právního zastoupení

Naše výhody:

a)      Bezplatné poradenství

b)      Odbornost

c)      Kvalita

d)      Spokojenost našich klientů

e)      V případech zastoupení našimi partnery, žádné zálohy, žádné platby v průběhu řešení a žádné platby v případě neúspěšného zastoupení